Mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön oppimisympäristöjen välillä

09.03.2022

Kuva syksyn 2021 GSEA-kisasta, esittäjänä Veikko Airas Proakatemialta. Kuvan ottanut Päivi Killström.

Koronapandemia on pakottanut myös BisnesAkatemian opiskelija-yrittäjät ideoimaan uudenlaisia tapoja verkostoitumiseen. Pitkätkään etäisyydet eivät haittaa, kun hyödynnetään digitaalisia alustoja. Tiimiyrittäjien aktiivisen toiminnan ansiosta korona-aikana on syntynyt uudenlainen yhteydenpitokonsepti Suomen viiden tiimiyrittäjyyteen perustuvan oppimisympäristön kesken. Sen vakiinnuttamiseksi TOVE-DIGI-hankkeeseen rakennettiin työpaketti, jonka puitteissa toiminnan jatkuvuutta voidaan tukea.

Kirjoittajat: Maria Kujanpää, Henri Aaltonen ja Päivi Killström

Koronapandemia ja sen aiheuttamat tapaamisrajoitukset ovat kurittaneet kuluneen kahden vuoden aikana kaikkia tiimiyrittäjäosuuskuntia. Suomessa toimii yhteensä viisi akatemiaa, jotka koostuvat tiimiyrittäjien muodostamista osuuskunnista kuten BisnesAkatemia. Vanhimpia ovat Jyväskylän Tiimiakatemia, Tampereen Proakatemia sekä Turun BisnesAkatemia. Uudempia tulokkaita ovat Terva-akatemia Oulussa ja Y-akatemia Joensuussa.

Koronapandemia sai tiimiyrittäjät ideoimaan uusia toiminnan muotoja ja verkostoja, kun normaaleja verkostoitumistilaisuuksia ja tapaamisia oli rajoitettu. Osuuskuntalaiset käynnistivät kaikkien viiden akatemian välisen verkostoitumisen.

Aivan ensiksi muodostettiin kaikkein aktiivisimmista verkostoitujista koostuva heimoneuvosto eri akatemioista. Heimoneuvosto ryhtyi miettimään, miten verkoston yhteydenpitoon voisi luoda jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. Heimoneuvoston jäsenet ystävystyivät nopeasti ja niinpä ainakin he löysivät saman henkiset tiimiyrittäjät eri puolilta maata. Jo tämäkin oli edistystä ja hyödytti aktiivisimpia toimijoita.

Yhteisiä dialogeja kaikille tiimiyrittäjille

Heimoneuvosto ryhtyi järjestämään kaikille viiden akatemian tiimiyrittäjille kuukausittain dialogeja, joissa keskusteltiin ja pohdittiin erilaisia yhteisiä kysymyksiä. Iloiset ja aktiiviset heimoneuvoston jäsenet fasilitoivat nämä noin kolmen tunnin tilaisuudet monipuolisesti ja niiden jälkeen fiilikset olivat aina voimaantuneet ja täynnä innostusta.

Tulevaisuutta ajatellen dialogeissa syntyi myös uusia ideoita. Jatkossa on tarkoitus järjestää mm. yhteisiä tapaamisia, yhteisiä projekteja ja treenejä sekä mahdollisuuksia akatemiavaihtoon.

Tiimiyrittäjä voisi siis osallistua toisen akatemian osuuskunnan projektiin ja jopa siirtyä toiseen akatemiaan joksikin aikaa. Vaihto sovittaisiin epävirallisesti tiimien ja valmentajien kesken. Treenejä ja lukupiirejä voidaan sopia pidettäväksi yhdessä eri akatemioiden osuuskuntien kesken. Tätä valtakunnalliset dialogit oikeastaan juuri olivatkin. Kokoontumisia kaikkien tiimiyrittäjien kesken on ollut suunnitteilla, mutta toistaiseksi korona on vielä estänyt niiden järjestämisen.

TOVE-DIGI-hanke syntyi huolesta verkostokonseptin jatkuvuudesta

Kun akatemioiden välisiä tapaamisia oli toteutettu noin puoli vuotta, syntyi huoli toiminnan jatkuvuudesta. Miten säännöllisten tapaamisten kävisi, kun uudet tiimit muodostetaan ja vanhimmat valmistuvat ja jatkavat uraansa muualla. Haaste heitettiin tässä kohtaa valmentajille. Vaikka toiminta halutaan säilyttää edelleen opiskelijavetoisena, valmentajilta toivottiin tukea valtakunnalliselle verkostotoiminnalle.

Tästä syntyi idea etsiä rahoituskanava hankkeelle, jonka kautta pääasiassa etäyhteyksin hoidettavia tapaamisia voitaisiin edistää ja kehittää. Onneksi rahoittajakin näki tarpeen epämuodollisille, digitaalisilla alustoilla tapahtuville kohtaamiskokeiluille ja niin TOVE-DIGI-hanke käynnistyi syksyllä 2021.

Yksi hankkeen työpaketeista nimettiin valtakunnallisen akatemiaverkoston yhteydenpidon tukemiseen ja sen päätoteuttajana toimii Tampereen AMK:n Proakatemia. Tarkoituksena on etsiä käyttökelpoisia käytänteitä ja digitaalisia alustoja yhteydenpitoon toisistaan etäällä toimivien akatemioiden kesken. Alustoja on nyt kartoitettu ja verkostolle on tiedotettu hankkeesta. Nyt odottelemme, että Proakatemia ryhtyy toteuttamaan kokeiluja verkoston tapaamisissa.

Akatemioiden välisestä yhteistyöstä löytyy huikeita bisnesmahdollisuuksia ja oiva mahdollisuus oppia tuntemaan samanhenkisiä nuoria eri puolilta Suomea. Kun toimivat käytänteet on löydetty valtakunnalliseen yhteistyöhön, voimme ryhtyä laajentamaan verkostoa kansainvälisiin yhteyksiin.