Hyvinvointi opiskelijayrityksessä

05.04.2023

Nykyään puhutaan paljon toimivan ja hyvän työyhteisön merkityksestä. BisnesAkatemiassa sen merkitys korostuu entisestään. Toimiva työyhteisö on välttämätöntä projektiluontoisessa työnteossa. Teemme töitä pääosin pienissä muutaman hengen ryhmissä kokoonpanot vaihdellen. On siis äärimmäisen tärkeää, että kaikki tulevat hyvin toimeen keskenään ja haluavat tehdä töitä kaikkien kanssa.

 

Viiden tähden osuuskunta

Me, Osuuskunta Baxup, haluamme olla BisnesAkatemian parhaiten hyvinvoiva osuuskunta. Tämän vuoksi henkilöstöhallintomme (HR) lanseerasi ”Viiden tähden osuuskunta” -konseptin. HR pitää neljä kertaa vuodessa tyytyväisyyskyselyn, jonka keskiarvon perusteella muodostamme tyytyväisyytemme tähtiluokituksen. Kyselyssä kysellään muun muassa jäsenten yleisfiilistä, omaa aktiivisuustasoa sekä osuuskunnan työilmapiiriä. Näiden lisäksi jäseniä pyydetään arvioimaan team leadereiden ja valmentajan toimintaa. Luonnollisesti mikään työyhteisö ei voi olla täydellinen, jonka vuoksi täysi viisi tähteä ei ole realismia. Tällä hetkellä keskiarvomme on noin 4,2, eli olemme neljän tähden osuuskunta.

 

Jotta voimme päästä edes lähelle viittä tähteä, on sen eteen tehtävä työtä. Työ aloitettiin aluksi ryhmäytymisellä, mutta jatkuva virkistystoiminta on tärkeää tuloksien ylläpitämiseksi.  Kävimme syksyllä yhdessä mökillä ja tutustuimme toisiimme kertomalla toisillemme henkilökohtaisiakin asioita omista elämistämme. Sulkapallo, keilaus ja pizzaillat ovat muutamia esimerkkejä siitä, kuinka tiimimme viettää aikaa yhdessä ja luo yhteenkuuluvuutta. Meillä on käytössämme kalenteri, johon merkitsemme yhteisen virkistys- ja ryhmäytymistoiminnan, jotta kaikki pysyvät niistä ajan tasalla ja voivat halutessaan osallistua aktiviteetteihin.

 

Erimielisyydet eivät saa pilata yhteishenkeä

Jos yrityksemme sisällä nousee erimielisyyksiä tai syntyy konflikteja, asiat keskustellaan heti läpi. Yleensä tällaiset tilanteet on selvitetty viikkopalavereissa ja niitä onkin todella tärkeää käsitellä yhdessä avoimesti. Tämä edesauttaa hyvää ilmapiiriä ja on tärkeää, että kaikki voivat hyvin ja haluavat tehdä töitä. On tärkeää, että jokainen tiimiläinen tuntee itsensä arvostetuksi ja kokee tekevänsä merkityksellistä työtä.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvinvointi on tärkeä osa opiskelijayrityksen menestystä. Positiivinen työilmapiiri edistää tiimin yhteistyötä, tuottavuutta ja innostusta. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää pitää huolta tiimin jäsenten tarpeista ja tuntemuksista. Tyytyväisyyskyselyt, henkilökohtaiset keskustelut, yhteiset aktiviteetit ja projektien tekeminen yhdessä auttavat luomaan hyvän työympäristön. Keskittymällä näihin tekijöihin opiskelijayritys voi varmistaa, että sen tiimiläiset ovat motivoituneita, tyytyväisiä ja tehokkaita.

 

Akseli Kilpeläinen      Matilda Heikkilä
Team leader               HR-tiimi