Tutkimusryhmät

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat opiskelijoiden tuoreet ja luovat ideat, opettajien oman alansa huippuasiantuntemus sekä projektiammattilaisten vuosien kokemus kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.

Tekniikka ja liiketalous -sektorin kaksi erityisesti yrittäjämäiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja digitaaliseen murrokseen keskittyvää tutkimusryhmää linkittyvät osaksi BisnesAkatemian toimintaa. Näiden ryhmien toiminnassa BisnesAkatemia-tyyppinen oppimisympäristö tarjoaa alustan esim. projektien tekemiselle alueen yritysten kanssa.

Tutustu tutkimusryhmiimme:

Arvonluonnin uudet alustat ja muodot

Yrittäjyyden muodot

Uudistuva myynti