BisnesAkatemia, erilainen tapa oppia

Onko sinulla palava halu oppia ja kasvattaa osaamistasi? Haluatko kehittää bisnestä innovatiivisessa tiimissä?  BisnesAkatemia antaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa itseäsi ja kokeilla rajojasi.

BisnesAkatemiassa opiskellaan projektiluontoisesti jatkuvassa vuorovaikutuksessa yritysten ja organisaatioiden kanssa. Opiskelemalla BisnesAkatemiassa saat tärkeitä projekti- ja tiimityötaitoja sekä halutessasi valmiuden toimia yrittäjänä.

Akatemiaopinnoissa opiskelijat perustavat yhdessä osuuskunnan ja aloittavat yritystoiminnan. Projektien lisäksi teoriaosaamista kasvatetaan treenien ja kirjojen lukemisen avulla. Treenit pidetään noin kaksi kertaa viikossa ja vetäjänä toimii osuuskunnan jäsen. Tarkoituksena on perehtyä opeteltavaan asiaan ja oppia yhdessä keskustellen. Lisäksi jokaisella yrityksellä on oma valmentaja, joka tukee akatemiayrittäjien ammatillista kehittymistä.

Oppimiskäsityksemme

BisnesAkatemian oppimismalliin sisältyy neljä peruspilaria, jotka ovat asiakasprojektit, treenit, lukupiirit ja lukeminen sekä oppimissopimus. Teoriaa opitaan lukemalla ja sitä sovelletaan asiakasprojekteissa.  Erilaisia työkaluja opitaan aktiivisin menetelmin treeneissä ja lukupiireissä. Niissä myös jaetaan kokemuksia ja ymmärrystä sekä reflektoidaan tekemistä. Teoria viedään välittömästi käytäntöön omassa liiketoiminnassa. Liiketoiminnan tarkastelu, jatkuva palaute ja kehittäminen syventävät oppimista ja nostavat esiin uusia teoriaoppimistarpeita.

Toiminta BisnesAkatemiassa

Tässä esimerkki työviikosta BisnesAkatemiassa

Hae opiskelemaan Turkuun