Yhteistyömahdollisuudet


VIERAILE BISNESAKATEMIASSA:

 

Turun AMK:n BisnesAkatemia toimii kahdella kampuksella; Salossa ja Turussa.  BisnesAkatemiassa oppiminen tapahtuu käytännön kautta. Meidän tapamme toimia ymmärrät parhaiten saapumalla paikan päälle tutustumaan.

Ota siis yhteyttä BisnesMentoreihimme Marita Nummi-Wikströmiin, Kari Juhalaan tai Päivi Killströmiin. Myös koulutus- ja tutkimuspäällikkö Jaana Kallio-Gerlander vastaa tiedusteluihin kansainvälisen yhteistyön ja tutkimusprojektien osalta.

 

VAIHTO-OPISKELIJAKSI MEILLE?:

 

BisnesAkatemiassa kannustetaan lähtemään opiskelijavaihtoon. Toivomme myös vaihto-opiskelijoita osaksi meidän arkeamme. Partnerikoulujemme liiketalouden opiskelijat voivat hakea meille ottamalla yhteyttä oman koulunsa kv-koordinaattoriin, joka nominoi opiskelijan meille hakuajan puitteissa.

Hakupäivämäärät umpeutuvat syyslukukaudeksi 1.toukokuuta ja kevätlukukaudeksi 15. lokakuuta, jolloin sähköiseen hakujärjestelmään pitää henkilötietojen lisäksi olla ladattuna kaikki vaadittavat dokumentit, kuten motivaatiokirje, opintosuoritusote, CV ja opiskelusopimus.

Suurin osa opiskelijoista saapuu Erasmus+ opiskelijavaihto-ohjelman puitteissa, mutta myös EU:n ulkopuolisten partnereiden opiskelijoita opiskelee BisnesAkatemiassa. Vaihtojakson pituus voi olla joko lukukausi tai lukuvuosi.

Saapuvat opiskelijat löytävät tietoa kursseista/moduuleista täältä.

Vaihto-opiskelijoidemme tekemä video BisnesAkatemian arjesta

 

Kumppaneille

Tutkimusryhmät Turun AMK:ssa

Visiomme ja tavoitteemme