Tutkimusryhmät Turun AMK:ssa


Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat opiskelijoiden tuoreet ja luovat ideat, opettajien oman alansa huippuasiantuntemus sekä projektiammattilaisten vuosien kokemus kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.

Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka –tulosalueen kaksi erityisesti yrittäjämäiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja digitaaliseen murrokseen keskittyvää tutkimusryhmää linkittyvät osaksi BisnesAkatemian toimintaa. Näiden ryhmien toiminnassa BisnesAkatemia-tyyppinen oppimisympäristö tarjoaa alustan esim. projektien tekemiselle alueen yritysten kanssa.

Tutustu tutkimusryhmiimme:

Arvonluonnin uudet alustat ja muodot

Liiketoiminnan digitaalinen murros