BisnesAkatemia


Turun AMK:n BisnesAkatemiassa opitaan yhdessä tiimissä/tiimeissä. Toimintamme on innovatiivista  ja monimuotoinen oppiminen sekä työelämään ammattilaisina valmistuminen ovat tärkeinä pitämiämme arvoja. Tekemisen kautta pääsemme tuloksiin. Luottamus, rohkeus, yhteishenki ja toisten kannustaminen ovat keskeisimpiä toimintaperiaatteitamme.

 

Jokainen tiimi laatii omat pelisääntönsä opiskelun ja yrittämisen perustaksi. Valmentaja tukee tässä.

Oppimiskäsityksemme perustuu

  • treeneihin, joissa jaetaan tietoa projekteista, tiimin tilanteesta, oppimisesta ja yleensä tiimiä koskettavista asioista
  • lukupiireihin, joissa muodostetaan teoriapohja projektitoiminnalle
  • projektikokouksiin, joissa myös toimeksiantajan edustaja voi olla paikalla
  • yhteistreeneihin muiden tiimien kanssa, jossa yhteisöllisesti rakennetaan toimintaa ja ratkotaan yhteisön eteen tulevia asioita ja
  • reflektiopäiviin, joissa arvioidaan omaa ja muiden tekemistä dialogin keinoin.

 

INNOSTAVA YHTEISÖ

Innostava yhteisö

 

Turun AMK:n BisnesAkatemia on 250 toimijan yhteisö. Turun AMK:n strategian mukaisesti kannamme huolta myös toimijoidemme hyvinvoinnista.

 

Tuloksellisuus perustuu innostavana yhteisönä toimimiseen, ja yhteisön muodostavat opiskelijat ja henkilökunta yhdessä. Yhteistreenit ja reflektiopäivät (ks. edellä) muodostavat innostavan yhteisön toiminnan ytimen. Myös vuotuiset liikuntapäivät ovat suosittuja. Työympäristö on meille tärkeä ja kaikki yhteisömme jäsenet jakavat samat tilat. Yksityisiin kehityskeskusteluihin ja palavereihin on varattu hiljaisemman työn erillistilat muiden työtilojen yhteyteen. Pidämme joka vuosi vuosijuhlat sekä joka toinen vuosi alumnitapaamisen. Meillä on joka päivä avoimet ovet ja ”kutsumattomatkin” vieraat ovat tervetulleita!

 

VALMISTUMISTAHTI

 

BisnesAkatemialainen valmistuu tavoiteajassa, joka on 3,5 vuotta tai 3 kk ennen tavoiteaikaa. He työskentelevät joko omassa yrityksessä, osa-aikayrittäjinä tai muiden palveluksessa.

 

TILAT

 

Turun AMK:n BisnesAkatemia toimii kahdella kampuksella; Salossa ja Turussa. Molemmissa tilaton suunniteltu akatemiayrittäjien tarpeisiin. Tilat ovat valoisia, avaria ja tarpeen mukaan muunneltavissa.

BisnesAkatemia, Tilat2

 

 

Palkinnot ja saavutukset